Oldtimer Show 2018

Oldtimer Show 13.-15. duben 2018 Budapešť, Park maďarské železnice

Milí obdivovatelé veteránů! V roce 2018 přichází Oldtimer Show Company s úplnĕ novým výstavním materiálem. K vidĕní budou nejnovĕjší exponáty starých a nových sbĕratelů, čerstvé práce restaurátorů, tedy víc jak 100 roků stará antická auta a motorky a ještĕ nikdy neshlédnutí veteráni aut, motorek a traktorů. Přijdi a prohlédni si nejvĕtší festival veteránů střední a východní Europy! Na 10 hektarovém prostranstrí bude představeno 500 kusů veteránů. 500 vozidel se může zdát nepříliš mnoho, ale chápej to tak, že se jedná o 500 různých typů dopravních prostředků ve vĕku od 120 do 20 let. Budou vystaveny následující typy vozidel: antická auta, auta veteráni, youngtimer auta, auta z USA, auta z RVHP, antické motorky, motorky veteráni, traktory, stabilní motory, autobusy, nákladní auta, vojenská vozidla, parní lokomotívy a železniční vozy. Mezi vystavenými auty může být i tvoje. Čekáme přihlášku zahraničních sbĕratelů veteránů a klubů veteránů. Je možné se přihlásit i e-mailem. V přihlášce je třeba uvést: jméno, možnost kontaktu a fotografie vozidel, které chcete vystavit. Zahraničním vystavovatelům organizátor zabezpečí bezplatné ubytování v blízkosti Parku železnice. Očekáváme přihlášku nejen od soukromých sbĕratelů a klubů. Mohou se přihlásit restaurátoři vozidiel veteránů anebo obchodníci zabývající se jejich prodejem. Pro nĕ můžeme zabezpečit výhodné výstavní místo (stanovištĕ), kde budou mít příležitost na reklamu a nerušené jednání s případnými zájemci. Pronajaté stanovištĕ organizátor vybaví stylovým antickým nábytkem, který poslouží k vhodnému přijetí zájemců. Zahraničním účastníkům budou k dispozici spolupracovníci ovládající cizí jazyky.


Oldtimer Show je třídenní: pátek, sobota, nedĕle. Zařizování výstavní haly začíná v úterý 10. dubna. Pokud bude mít nĕkdo složitĕjší instalaci, může se dostavit již v úterý. Výstava se koná v Parku maďarské železnice, kde jsou velice dobré bezpečnostní podmínky. Park má svůj bezpečnostní systém (ochranku, psy, kamerový systém). Kromĕ toho organizátoři mají vlastní bezpečnostní službu s 24 hodinovou ochrankou. V místĕ konání jsou pro auta a autobusy velká parkovištĕ. Pro vystavovatele je k dispozici zvláštní parkovištĕ: P2. Ubytování je v budovĕ Prémium – dům s apartmany, který se nachází jen 900 m od Parku železnice. V dobĕ konání Oldtimer Show zabezpečují přepravu mezi Parkem železnice a Západním nádraží 2 Festivalové autobusy. Soukroní sbĕratelé anebo zástupci klubů, kteří vystavují veterány nemusí hlídat svá vozídla. Hlídání vozidel zabezpečuje organizátor.Výstavní sekce jsou ohraničeny betonovými bójemi a provazy. Návštĕvníci proto nemohou do ohraničeného prostoru. Nato dohlíží ochranka a hostesky v dobových kostýmech. Klidnĕ můžete odjet Festivalovým autobusem do centra mĕsta a prohlédnout si zajímavosti Budapešti: Parlament, Budínský hrad, Citadellu, Baziliku, Námĕstí hrdinů atd.....). Na plochu výstavištĕ mohou návštĕvníci vstoupit 4 vchody. Mapy výstavy jsou k dispozici u vchodů anebo na webové strance www.oldtimershow.hu U každého vchodu je též pokladna a bankomat. Vystavovatelé dostanou na ruku pásku, s kterou mohou neomezenĕ, v průbĕhu 3 dnů, vstupovat a opouštĕt výstavištĕ.


Všechna vystavená vozidla veteránů se zůčastní soutezĕ krásy. Komise v jednotlivých kategoriích přidĕlí 35 kusů cen nejkrásnĕjším vozidlům. Každé vystavené vozidlo dostane do daru bronzovou pamĕtní medaili Oldtimer Show. Na území Parku s vodojemem bude též Setkání Oldtimerů, kde je možné s veteránem přijet a zaparkovat ho. Na setkání se mohou zůčastnit jen vozidla v bezvadném stavu. Na Oldtimer Show jsou očekáváni nejen znalci z oboru, ale i každodenní návštĕvníci především rodiny. Na 10 hektarovém prostranství bude spousta doplňkových programů. Výstava vozidel SUV, Výstava tuningovaných aut, ukázka vojenských vozidel, startování traktorů a stabilních motorů, Čabajský oblastní dům, hlazení zvířat, lidové hřištĕ, jarmak lidových řemesel atd.... V Gastro ulici je příležitost k ochutnávání i ke koupi klobás, sýrů, domácího piva, vína a kořalky.Kromĕ toho si můžete vybírat produkty tradičních výrobců na ulici Ručních prací a na Tržnici. Na území výstavy budou v provozu profesionální pohostinství, kde hosté ze zahraničí mohou ochutnat tradiční maďarská jídla. Na nĕkolika místech výstavní plochy jsou k dispozíci bezplatné WC jednotky. I parkování je bez poplatků.


Návšťevníkům ze zahraničí doporučujeme výhodné ubytování v domĕ s apartmany Prémium, který je vzdálený 900 m od Parku železnice. Rezervaci pokojú za zvýhodnĕnou cenu můžeme zabezpečit na naší strance www.oldtimershow.hu .Pošli dál zprávu o Oldtimer Show 2018 svým známým a spolupracovníkům. Kvůli podrobným informacím, fotografiím a videím navštiv webovou stránku akce. Like-old na facebooku Oldtimer Show a na akci pozvi své známé.


Příjemnou zábavu na události přeje Oldtimer Show s.r.o.


podrobná informáce: info@oldtimershow.hu

Facebook: Oldtimer Show

Prosím, aby ste informáce o události poslali dál známím, príbuzným a obchodným partnerum. Nech se i oni co nejdřiv dozvědí o Oldtimer Show 2018. Prosím, aby ste plakát s událostí zavěsili na Facebook, aby byl co nejvíc zdílený. .