Oldtimer Show 9-11. října 2020 Budapešť, Park maďarské železnice

Milí obdivovatelé veteránů! V roce 2020 přichází Oldtimer Show Company s úplnĕ novým výstavním materiálem. K vidĕní budou nejnovĕjší exponáty starých a nových sbĕratelů, čerstvé práce restaurátorů, tedy víc jak 100 roků stará antická auta a motorky a ještĕ nikdy neshlédnutí veteráni aut, motorek a traktorů. Přijdi a prohlédni si nejvĕtší festival veteránů střední a východní Europy! Na 10 hektarovém prostranstrí bude představeno 500 kusů veteránů. 500 vozidel se může zdát nepříliš mnoho, ale chápej to tak, že se jedná o 500 různých typů dopravních prostředků ve vĕku od 120 do 30 let. Budou vystaveny následující typy vozidel: antická auta, auta veteráni, youngtimer auta, auta z USA, auta z RVHP, antické motorky, motorky veteráni, traktory, stabilní motory, autobusy, nákladní auta, vojenská vozidla, parní lokomotívy a železniční vozy.

Mezi vystavenými auty může být i tvoje. Čekáme přihlášku zahraničních sbĕratelů veteránů a klubů veteránů. Je možné se přihlásit i e-mailem. V přihlášce je třeba uvést: jméno, možnost kontaktu a fotografie vozidel, které chcete vystavit. Zahraničním vystavovatelům organizátor zabezpečí bezplatné ubytování v blízkosti Parku železnice. Očekáváme přihlášku nejen od soukromých sbĕratelů a klubů. Mohou se přihlásit restaurátoři vozidiel veteránů anebo obchodníci zabývající se jejich prodejem. Pro nĕ můžeme zabezpečit výhodné výstavní místo (stanovištĕ), kde budou mít příležitost na reklamu a nerušené jednání s případnými zájemci. Pronajaté stanovištĕ organizátor vybaví stylovým antickým nábytkem, který poslouží k vhodnému přijetí zájemců. Zahraničním účastníkům budou k dispozici spolupracovníci ovládající cizí jazyky.

Oldtimer Show je třídenní: pátek, sobota, nedĕle. Zařizování výstavní haly začíná v úterý 6. října. Pokud bude mít nĕkdo složitĕjší instalaci, může se dostavit již v úterý. Výstava se koná v Parku maďarské železnice, kde jsou velice dobré bezpečnostní podmínky. Park má svůj bezpečnostní systém (ochranku, psy, kamerový systém). Kromĕ toho organizátoři mají vlastní bezpečnostní službu s 24 hodinovou ochrankou. V místĕ konání jsou pro auta a autobusy velká parkovištĕ. Vystavovatelé mají samostatné parkoviště: P2 zákaznické parkoviště. Ubytování se nachází v hotelu Vitta, jen 3 km od Park maďarské železnice.

 

Soukroní sbĕratelé anebo zástupci klubů, kteří vystavují veterány nemusí hlídat svá vozídla. Hlídání vozidel zabezpečuje organizátor.Výstavní sekce jsou ohraničeny betonovými bójemi a provazy. Návštĕvníci proto nemohou do ohraničeného prostoru. Nato dohlíží ochranka a hostesky v dobových kostýmech. Klidnĕ můžete odjet Festivalovým autobusem do centra mĕsta a prohlédnout si zajímavosti Budapešti: Parlament, Budínský hrad, Citadellu, Baziliku, Námĕstí hrdinů atd…..). Na plochu výstavištĕ mohou návštĕvníci vstoupit 3 vchody. Mapy výstavy jsou k dispozici u vchodů anebo na webové strance www.oldtimershow.hu U každého vchodu je též pokladna a bankomat. Vystavovatelé dostanou na ruku pásku, s kterou mohou neomezenĕ, v průbĕhu 3 dnů, vstupovat a opouštĕt výstavištĕ.

Všechna vystavená vozidla veteránů se zůčastní soutezĕ krásy. Komise v jednotlivých kategoriích přidĕlí 33 kusů cen nejkrásnĕjším vozidlům. Každé vystavené vozidlo dostane do daru bronzovou pamĕtní medaili Oldtimer Show. Na území Parku s vodojemem bude též Setkání Oldtimerů, kde je možné s veteránem přijet a zaparkovat ho. Na setkání se mohou zůčastnit jen vozidla v bezvadném stavu.

Na Oldtimer Show jsou očekáváni nejen znalci z oboru, ale i každodenní návštĕvníci především rodiny. Na 10 hektarovém prostranství bude spousta doplňkových programů. Výstava vozidel SUV, Výstava tuningovaných aut, ukázka vojenských vozidel, startování traktorů a stabilních motorů, Čabajský oblastní dům, hlazení zvířat, lidové hřištĕ, jarmak lidových řemesel atd…. V Gastro ulici je příležitost k ochutnávání i ke koupi klobás, sýrů, domácího piva, vína a kořalky.Kromĕ toho si můžete vybírat produkty tradičních výrobců na ulici Ručních prací a na Tržnici. Na území výstavy budou v provozu profesionální pohostinství, kde hosté ze zahraničí mohou ochutnat tradiční maďarská jídla. Na nĕkolika místech výstavní plochy jsou k dispozíci bezplatné WC jednotky. I parkování je bez poplatků.

Můžeme také nabídnout zlevněné ubytování návštěvníkům ze zahraničí v hotelu Vitta, jen 3 km od maďarského železničního historického železničního parku.

Pošli dál zprávu o Oldtimer Show 2020 svým známým a spolupracovníkům. Kvůli podrobným informacím, fotografiím a videím navštiv webovou stránku akce. „Like“ na facebooku Oldtimer Show Budapest a na akci pozvi své známé.