Céljaink

Az alapítvány nonprofit kulturális szervezet. Az alapítvány támogatásából összegyűlt összeget és tárgyi adományokat alapítványunk az alábbi célokra fordítja:

  1. Muzeális járművek megmentése: A járműtörténeti örökség részét képező oldtimer járművek felkutatása, megmentése és megőrzése az utókornak. A fellelt vagy az alapítványnak adományozott oldtimer autókat, motorokat, buszokat, traktorokat és teherautókat fedett tároló helyre/helyekre gyűjtjük össze. Bizonyos járműveket eredeti állapotban megőrzünk, más járműveket restaurálunk. A járművek felújításába és a szükséges alkatrészek beszerzésébe oldtimer egyesületeket, magángyűjtőket, szakami szervezeteket és restaurátor cégeket vonunk be.
  2. Ifjúság nevelése: A felnövekvő nemzedék számára be szeretnénk mutatni a gépjárművek fejlődésének történetét. A járműveket tematikus szekcióba rendezzük. Bizonyos korok járműveit (pl. KGST korszak) külön szekcióba helyezzük. Célunk a neveléssel, hogy az ifjúság lássa honnan jutott el a járműgyártás a mai állapotáig. Járműtörténeti alap-ismereteket szerezzen a felnövekvő nemzedék. Például arról, hogy a motorizáció hajnalán még csak a ló legyőzése volt az ember célja. A hőskorban az autókat és a motorokat vasból és fából készítették. Előbb készítették, majd gyártották. Sokan nem is tudják, hogy a kezdetek kezdetén az autók és a motorok egyedi gyártmányok voltak, amiket elkezdtek sokszorosítani. Mindezt kézi manufaktúrákban. Az autóknak a motorja volt a lényeg, hiszen a lovaskocsit már feltalálták. A gőz és utána a robbanómotor feltalálása, egy sor műszaki fejlesztést generált. Például a tömör kerék helyett a fúvott kerék, stb… Kezdetben az autók motorját és alvázát kezdték gyártani. Az alapra ezután a „karosszáló” manufaktúrák készítettek felépítményeket. A Ford-T modellel kezdődött el az autók sorozatgyártása. Innentől a fejlődés rohamléptekkel indult el. Sok száz fejlesztési lépcső az út a ma gyártott elektromos hajtású járművekig. Iskolás csoportoknak előadások tartása és oldtimer járművek bemutatása, szakmai szervezet együttműködő partnerek előadóinak segítségével (pl. Közlekedési Múzeum, Magyar Vasúttörténeti Park, Magyar Autóklub, stb…)
  3. Jótékonysági események szervezése: Hátrányos helyzetű és sérült gyerekek segítése. Ismeretbővítés és élmény nyújtás céljából oldtimer járművek bemutatása zárt intézményi csoportoknak. Fejlesztési és gyógypedagógiai céllal oldtimer járművekbe beültetés és oldtimer járműben autóztatás. Sérült és hátrányos helyzetű gyerekek részvételének megszervezése hazai oldtimer járműves eseményeken.
  4. Határokon átnyúló kapcsolatok építése: Külföldi oldtimer találkozókon, túrákon és versenyeken résztvevő oldtimer járművesek támogatása: utazási költség, szállás, étezés, jármű szerviz. Cél, hogy minél több külföldi eseményen vegyenek részt magyar oldtimer járműtulajdonosok a járműveikkel. Ezzel a magyarországi oldtimer járműves és a járműtörténeti hagyományok őrzését mutathatjuk be külföldön. Magyar gyártmányok (Pannónia, Csepel, Ikarus, Magosix) oldtimer járművek bemutatásával külföldi eseményeken a magyar járműgyártás dicsőségét hirdethetjük, emlékeztetve arra, hogy napjainkban a járműgyártásban Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be Európában. A külföldi eseményeken való gyakori részvétel azt eredményezi, hogy a külföldi oldtimer társadalom szereplői is egyre gyakrabban járnak majd Magyarországra oldtimer járműves eseményekre, vagy akár csak turisztikai céllal jöjjenek hazánkba.
  5. Túraszervezés, részvétel rendezvényeken: Magyar oldtimer jármű tulajdonosok és klubok segítése a külföldi oldtimer járműves eseményeken való részvételben. Az alapítvány részvételre buzdítja a magyar oldtimer jármű tulajdonosokat, hogy külföldi eseményeken vegyenek részt járműveikkel. Külföldi klubokkal és eseményszervezőkkel kapcsolatot tart az alapítvány és koordinálja a magyar résztvevők részvételét a külföldi túrákon, találkozókon, kiállításokon, versenyeken.
  6. Jármű restaurálások támogatása: Szakmai segítség és anyagi támogatás nélkül sok olyan járműtörténeti ritkaság lesz az enyészeté, amik a járműtörténet pótolhatatlan emlékei. Gyakran van szükség információra is, amikor egy oldtimer járművet restaurálni kell, vagy akár abban is hol lehetne fedett helyen elhelyezni állagmegóvási céllal. Idősebb oldtimer jármű tulajdonosok és gyűjtők betegségükből vagy korukból adódóan nem képesek megkezdett restaurálásokat befejezni. Ilyenkor az alapítvány segíthet a restaurálás befejezésében vagy lehetőséget biztosíthat a jármű befogadására adomány formájában. Az adományként kapott oldtimer járműveket az alapítvány betárolja, lehetőség szerint fokozatosan helyreállítja őket.
  7. Ismeretterjesztő írások publikálása és terjesztése: Járműtörténeti írások publikálásával és terjesztésével segíti az alapítvány az ifjúságot a régi korok járműveinek megismerésében. Az alapítvány által tárolt járművek megtekintésével akár járműipari iskoláknak nyújthat segítséget szakmai ismereteik bővítésére. Közösségi és webes felületet hoz létre, ahol az alapítvány tevékenységéről tájékoztatja a közvéleményt. Muzeális járművek műszaki és történeti ismereteivel rendelkező emberekkel, újságírókkal és közgyűjtemény kezelőkkel készít interjúkat és ismeretterjesztő előadásokra hívja meg őket.
  8. Hagyományőrzés: régi tájházak és muzeális épületek megmentése, magyar gasztro-kulturális értékek népszerűsítése, népzene és folklór hagyományok ápolása.
  9. Gazdasági és kulturális cél: Az alapítvány pályázatokból és támogatásokból oldtimer járműveket, veterán gépeket és járműtörténeti kiadványokat gyűjt össze, oldtimer járművek helyreállítását támogatja. Az alapítványt támogatóktól kapott forrásokat (pénz és tárgyi adományok) az alapítvány az oldtimer járművek megmentésére, állagmegóvására, valamint a hazai oldtimer jármű kultúra népszerűsítésére fordítja. Az alapítvány távlati kulturális célja, hogy jelentős muzeális értéket képviselő gyűjteményt hozzon létre. Az ifjúság számára kézzel fogható járműtörténeti emlékeket mutasson. Dicsőítse a magyar járműipar múltját és hirdesse annak jövőjét.